PRO BONO

V záujme podpory všeobecno-prospešných cieľov a zlepšenia podmienok v spoločnosti, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA poskytuje bezplatné právne poradenstvo organizáciám pôsobiacim v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí, rozvoja športu, sociálnych služieb a charity.

V súčasnosti sa všetci nachádzame vo veľmi mimoriadnej a obtiažnej situácii, ktorá vyplýva zo šírením koronavírusu a s tým súvisiaceho ochorenia COVID-19. Naša advokátska kancelária v tejto zložitej situácii považuje za svoju morálnu povinnosť prispieť k tomu, aby dopady pandémie koronavírusu na ekonomickú a spoločenskú situáciu v našej krajine boli čo najmenšie. Presne na tento účel bol špeciálne zriadený odborný tím zložený z advokátov, právnych expertov, daňových poradcov a IT špecialistov, ktorí Vám v súvislosti s dopadmi mimoriadnej situácie na Vás, ako občanov, zamestnávateľov a podnikateľov, budú vedieť ochotne a erudovane poradiť.

Na osobitnej webovej stránke https://covid-19.akss.sk zverejňujeme všeobecné právne ako aj ekonomické informácie súvisiace s dopadmi pandémie koronavírusu bezodplatne.

V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou sme navyše iniciovali vznik projektu #advokatipomahaju, ktorého cieľom je spojiť advokátov, ktorí majú možnosť pomôcť, za účelom čo najúčinnejšej pomoci ľuďom v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac o pomoci sa dozviete na uvedených odkazoch:
covid-19.akss.sk
advokatipomahaju.sk

 

Aktuality

viac
Tlačiť