Odborné články COVID-19

 • PRÁCA Z DOMU V ČASE PANDÉMIE - FAQ

  11. novembra 2020 | Autor: ANDREJ GUBA a SIMONA HORÁKOVÁ

  Vykonávanie práce z domu v režime tzv. home officu sa počas pandémie ochorenia COVID-19 stalo novým trendom. O home office postupne prejavuje záujem čoraz viac zamestnancov, zavedenie tohto režimu do praxe však pre zamestnávateľov otvára množstvo otázok. Najčastejšími z nich sú:

  - Aké možnosti práce z domu poskytuje Zákonník práce?
  - Za splnenia akých podmienok môže zamestnanec počas pandémie vykonávať prácu doma?
  - Môže zamestnávateľ jednostranne zrušiť alebo aspoň prerušiť home office?
  - Má zamestnanec vykonávajúci prácu doma nárok na zabezpečenie stravovania?
  - Kto má povinnosť zabezpečiť vybavenie pracoviska pri výkone práce z domu v obydlí zamestnanca?

  Všetky odpovede na tieto otázky si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo "Na stiahnutie" (EN).

  Na stiahnutie
 • KURZARBEIT – VČERA, DNES A ZAJTRA

  11. novembra 2020 | Autor: DIANA HAMAROVÁ a ANDREJ ROLFES

  Kurzarbeit (short-time work scheme) ako alternatíva skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov je forma sociálneho poistenia spočívajúca v redukcii pracovného času a mzdy zamestnanca, s tým, že štát prevezme osobné náklady na zamestnanca. Názory odborníkov na kurzarbeit ako prostriedok krízového manažmentu podporujúci zamestnanosť sa zásadne líšia. Tento inštitút bol v praxi prvýkrát aplikovaný už v roku 1910 v Spolkovej republike Nemecko. Slovenská republika začala kurzarbeit využívať naplno až v roku 2020, po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.

  Článok v anglickom jazyku zameraný na porovnanie najdôležitejších zmien, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch v súvislosti s aplikáciou inštitútu kurzarbeitu v Nemecku a na Slovensku, si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo "Na stiahnutie" (EN).

  Na stiahnutie
 • Pomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného

  Pomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného

  15. júna 2020 | Autor: MARTIN MACHYNIAK a MICHAEL VÁLEK

  Účelom tejto pomoci je zmiernenie následkov spôsobených uplatňovaním pandemických opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a predstavuje dlho očakávané riešenie pomoci nájomcom, ktorí nemohli z dôvodov uplatňovania vyššie uvedených opatrení prenajaté priestory riadne užívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti, avšak boli naďalej povinní platiť nájomné.

  Čítať ďalej
 • Novela zákona o zájazdoch

  Novela zákona o zájazdoch

  2. júna 2020 | Autor: LENKA VESELOVSKÁ a ELIŠKA MACKŮ

  Šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť. Na uvedenú situáciu vláda Slovenskej republiky zareagovala predložením návrhu zákona, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky ako zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

  Čítať ďalej
 • Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  22. mája 2020 | Autor: MARTIN MACHYNIAK a MICHAEL VÁLEK

  V súčasnosti sa začínajú množiť otázky verejnosti, či a za akých podmienok majú osoby, dotknuté opatreniami nariadenými štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nárok na náhradu škody od štátu. Na základe vyššie uvedeného sme sa rozhodli publikovať tento článok, v ktorom sa pokúsime v stručnosti načrtnúť právne možnosti uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej osobám dotknutým opatreniami, ktoré štát nariaďuje za účelom riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

  Úvodom je potrebné uviesť, že mnohé opatrenia či zásahy zo strany orgánov verejnej správy, ktorých účelom je zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, majú nepochybne významný dopad na práva a povinnosti fyzických ako aj právnických osôb. Množstvo opatrení sa pritom priamo dotýka osobnej slobody fyzických osôb (napríklad povinná karanténa), ale aj podnikateľskej sféry tým, že de facto obmedzuje právo na podnikanie, čo má na dotknuté podnikateľské subjekty významný fiškálny vplyv prejavujúci sa najmä v poklese tržieb a zisku. Bez ohľadu na to, že tieto opatrenia a zásahy štátu sú vykonávané v rámci krízovej situácie, môže zo strany orgánov verejnej správy v procese ich prijímania či výkonu dochádzať k pochybeniam, následkom čoho môže byť vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť