Legislatíva

  • príprava legislatívnych návrhov právnych predpisov a aktívna účasť na legislatívnom procese (pripomienkovacie konanie)
  • právne poradenstvo týkajúce sa legislatívneho procesu prijímania právnych predpisov Slovenskej republiky
  • poskytovanie pravidelných a včasných informácií ohľadne legislatívnych zmien
  • vypracovávanie návrhov interných právnych noriem podľa požiadaviek klienta a ich zmien

Aktuality

viac
Tlačiť