Právne audity (due diligence)

  • vypracovanie právnych auditov (due diligence) za účelom komplexného posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a iných subjektov
  • vypracovanie právnych auditov v súvislosti so zamýšľanými transakciami (akvizíciami, predajmi podnikov, predajmi nehnuteľností a pod.), alebo v rámci auditov vykonávaných na základe špecifických požiadaviek klientov
  • vypracovanie právnych auditov za účelom komplexného posúdenia zodpovednostných vzťahov
  • právne poradenstvo po uskutočnení právnych auditov za účelom odstránenia zistených nedostatkov

Aktuality

viac
Tlačiť