Právo Európskej únie a medzinárodné právo

  • právne poradenstvo v oblastiach regulovaných právom Európskej únie, najmä v súvislosti s hospodárskou súťažou, dumpingom a antidumpingom, voľným pohybom tovaru a služieb a verejným obstarávaním
  • zastupovanie klientov v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych právnych noriem do slovenského právneho poriadku
  • ochrana spotrebiteľa v kontexte práva Európskej únie
  • príprava dokumentov s medzinárodným prvkom

Aktuality

viac
Tlačiť