Právo neziskových organizácií

  • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov)
  • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou a daňovými otázkami

Aktuality

viac
Tlačiť