Správne a daňové právo

Osvedčenie - Veľmi odporúčaná kancelária pre oblasti verejného obstarávania a daňového právaOsvedčenie - Veľmi odporúčaná kancelária pre oblasti verejného obstarávania a daňového právaAdvokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bola v rámci súťaže "Právnická firma roka 2017" vyhlásená a ocenená ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť daňového práva a zároveň bola vyhlásená a ocenená ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť verejného obstarávania.

  • zastupovanie klientov v správnom a daňovom konaní
  • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
  • príprava podkladov, ponúk a zastupovanie klientov v rámci procesu verejného obstarávania
  • posudzovanie obchodných zmlúv z hľadiska daňového práva
  • príprava právnych stanovísk týkajúcich sa otázok daňového práva
  • zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdmi

Aktuality

viac
Tlačiť