S NAMI SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ

Na jar roku 2020 nás zasiahla bezprecedentná situácia. Kvôli pandémii koronavírusu a ochoreniu COVID-19 sa svet spomalil, na mnohých miestach zastavil. Prestali sme cestovať, navštevovať blízkych, zaviedli home-office. Biznis dostal tvrdú ranu. Prestal plánovať, sústredil sa na záchranu nevyhnutného.

V tomto období bolo kľúčové, že sme pri klientoch stáli ešte bližšie ako predtým a chránili ich záujmy v maximálnej možnej miere.

Dnes na konci koronakrízy dávame rúška dolu a získavame možnosť hlboko sa nadýchnuť. Nadýchnuť sa potrebujeme my ľudia, nadýchnuť sa potrebuje biznis i celý svet. Nadýchnuť a dýchať tak, aby sme všetci spoločne opäť normálne žili a správne sa pripravili na akúkoľvek prípadnú krízu.

SILNÝ PARTNER Vám pomôže ľahšie dýchať. S NAMI SA VÁM BUDE ĽAHŠIE DÝCHAŤ.

S úctou
tím SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
02/322 02 111


Aktuálne z našej advokátskej kancelárie

všetky aktuality
 • NEKONEČNÁ BYROKRACIA DUSÍ VÝSTAVBU

  Stavebníci i developeri dlhodobo apelujú na zníženie administratívnej záťaže, aby nemuseli chodiť od úradu k úradu. Elektronizácia by to urýchlila, otázne je, kedy štát pre pandémiu zdigitalizuje stavebné konanie a upraví legislatívu.

  Publikované
  19 JÚN'20
  viac
 • PRAKTICKÉ WEBINÁRE PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV

  Slovenská advokátska komora v súčasnom období aj s prihliadnutím na šírenie koronavírusu zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie advokátskych koncipientov dištančnou formou prostredníctvom praktických webinárov.

  Publikované
  18 MÁJ'20
  viac
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA OCENENÁ V NIEKOĽKÝCH OBLASTIACH PRÁVA

  V rámci súťaže Právnická firma roka 2020 sme sa aj tento rok stali veľmi odporúčanou advokátskou kanceláriou hneď v šiestich odborných kategóriách práva.

  Publikované
  12 MÁJ'20
  viac

NAJNOVŠIE ODBORNÉ ČLÁNKY

všetky články
 • POMOC NÁJOMCOM FORMOU ŠTÁTNEJ DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO

  Účelom tejto pomoci je zmiernenie následkov spôsobených uplatňovaním pandemických opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a predstavuje dlho očakávané riešenie pomoci nájomcom, ktorí nemohli z dôvodov uplatňovania vyššie uvedených opatrení prenajaté priestory riadne užívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti, avšak boli naďalej povinní platiť nájomné.

  Publikované
  15 JÚN'20
  viac
 • NOVELA ZÁKONA O ZÁJAZDOCH

  Šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť.

  Publikované
  02 JÚN'20
  viac
 • NÁHRADA ŠKODY V SÚVISLOSTI S UPLATŇOVANÍM OPATRENÍ PROTI COVID-19

  V súčasnosti sa začínajú množiť otázky verejnosti, či a za akých podmienok majú osoby, dotknuté opatreniami nariadenými štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nárok na náhradu škody od štátu.

  Publikované
  22 MÁJ'20
  viac
Tlačiť