Bankovníctvo a financie

  • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií
  • príprava alebo právna analýza bankových nástrojov a záruk (akreditívy a zmenky, zabezpečovacie nástroje, poistné zmluvy a podmienky), príprava alebo právna analýza súvisiacej zmluvnej dokumentácie
  • právne poradenstvo pri štruktúrovaní finančného zámeru, prípravu a vedenie rokovaní o transakčnej dokumentácii

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bola v rámci súťaže "Právnická firma roka 2024" vyhlásená a ocenená ako víťazná advokátska kancelária pre oblasť Bankovníctvo a financie.

Bankovníctvo a financie - Víťaz kategórie

Aktuality

viac
Tlačiť