Developerské projekty a nehnuteľnosti

  • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností
  • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
  • komplexná príprava a realizácia greenfield a brownfield projektov
  • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní
  • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam
  • komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bola v rámci súťaže "Právnická firma roka 2022" vyhlásená a ocenená ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerské projekty a nehnuteľnosti.

Developerské projekty a nehnuteľnosti - Veľmi odporúčaná kancelária

Aktuality

viac
Tlačiť