Developerské projekty a nehnuteľnosti

Osvedčenie - Veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť práva developerských projektov a nehnuteľností

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA v rámci súťaže "Právnická firma roka 2017" obhájila ocenenie a bola vyhlásená ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť práva developerských projektov a nehnuteľností.


  • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností
  • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
  • komplexná príprava a realizácia greenfield a brownfield projektov
  • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní
  • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam
  • komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach

Aktuality

viac
Tlačiť