Pracovné právo

  • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
  • príprava interných pracovnoprávnych predpisov
  • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
  • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní a zamestnaneckých radách
  • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov

Aktuality

viac
Tlačiť