Aktuality

 • ĎALŠÍ KROK V SCHVAĽOVACOM PROCESE ZÁKONA O ŠPORTE

  Publikované
  16 SEP'15

  Po schválení návrhu Zákona o športe na augustovom rokovaní vlády Slovenskej republiky, bude nový zákon o športe predmetom rokovania 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  viac
 • VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SCHVÁLILA „NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE“

  Publikované
  26 AUG'15

  Prehľadnejšie financovanie športu, prísun finančných prostriedkov zo súkromného sektora, registrácia, transparentnosť a kontrola finančných prostriedkov prostredníctvom informačného systému, zmeny v manažovaní športu, patria medzi hlavné oblasti, ktoré návrh zákona o športe rieši v kontexte nových pravidiel a povinností. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona o športe schválila na svojom rokovaní dňa 26. augusta 2015 a ďalšie diskusie budú prebiehať na pôde parlamentu.

  viac
 • TLAČOVÁ KONFERENCIA K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE

  Publikované
  20 AUG'15
  TLAČOVÁ KONFERENCIA K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE

  Po skončení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového zákona o športe sa dňa 20. augusta 2015 uskutočnila za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, prezidentov národných športových zväzov, športových odborníkov a športových osobností podporujúcich prijatie návrhu nového zákona o športe a členov pracovnej skupiny poverenej prípravou návrhu nového zákona o športe tlačová konferencia.

  viac
 • ČLEN NÁŠHO TÍMU BOL ZVOLENÝ DO LEGISLATÍVNEJ KOMISIE SZĽH

  Publikované
  18 AUG'15
  ČLEN NÁŠHO TÍMU BOL ZVOLENÝ DO LEGISLATÍVNEJ KOMISIE SZĽH

  Výkonný výbor SZĽH (ďalej len VV SZĽH) na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa konalo 18.8.2015 v Starej Lesnej, schválil odborné komisie. Členom Legislatívnej komisie SZĽH sa stal JUDr. Oliver Pravda, LL.M., ktorý pôsobí v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. ako advokátsky koncipient.

  viac
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE V MEDZIREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

  Publikované
  16 JÚL'15

  Návrh nového zákona o športe sa po verejných diskusiách posúva do oficiálneho medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom môžu pripomienky navrhnúť ministerstvá, samospráva, športové zväzy, športové kluby, ale aj široká verejnosť.

  viac
Tlačiť