Aktuality

 • TLAČOVÁ KONFERENCIA K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE

  Publikované
  20 AUG'15
  TLAČOVÁ KONFERENCIA K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE

  Po skončení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového zákona o športe sa dňa 20. augusta 2015 uskutočnila za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, prezidentov národných športových zväzov, športových odborníkov a športových osobností podporujúcich prijatie návrhu nového zákona o športe a členov pracovnej skupiny poverenej prípravou návrhu nového zákona o športe tlačová konferencia.

  viac
 • ČLEN NÁŠHO TÍMU BOL ZVOLENÝ DO LEGISLATÍVNEJ KOMISIE SZĽH

  Publikované
  18 AUG'15
  ČLEN NÁŠHO TÍMU BOL ZVOLENÝ DO LEGISLATÍVNEJ KOMISIE SZĽH

  Výkonný výbor SZĽH (ďalej len VV SZĽH) na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa konalo 18.8.2015 v Starej Lesnej, schválil odborné komisie. Členom Legislatívnej komisie SZĽH sa stal JUDr. Oliver Pravda, LL.M., ktorý pôsobí v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. ako advokátsky koncipient.

  viac
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE V MEDZIREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

  Publikované
  16 JÚL'15

  Návrh nového zákona o športe sa po verejných diskusiách posúva do oficiálneho medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom môžu pripomienky navrhnúť ministerstvá, samospráva, športové zväzy, športové kluby, ale aj široká verejnosť.

  viac
 • NÁVRH NOVÉHO „ZÁKONA O ŠPORTE“ PREDSTAVENÝ PRACOVNOU SKUPINOU POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Publikované
  17 JÚN'15

  Členovia pracovnej skupiny, ktorej členom je aj partner kancelárie JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. predstavili poslancom NR SR obsah návrhu nového „Zákona o športe“ (ďalej len “zákon”), ktorý zásadne ovplyvní legislatívu športu.

  viac
 • VEREJNÉ DIŠPUTY K NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE

  Publikované
  07 MÁJ'15

  Prezentácia návrhu „Zákona o športe“ ako novej spoločenskej dohody o slovenskom športe a verejná diskusia o navrhovaných riešeniach pokračovala 29. apríla 2015 v Košiciach a 6. Mája 2015 v Žiari nad Hronom. Partner kancelárie JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. bol opäť medzi prednášajúcimi.

  viac
Tlačiť