Aktuality

 • NÁVRH ZÁKONA O ŠPORTE SPRÍSTUPNENÝ PRED VEREJNÝMI DIŠPUTAMI

  Publikované
  20 APR'15

  Pred konaním prvej verejnej dišputy v Bratislave v stredu 22. apríla 2015 pracovná skupina sprístupnila pracovný text návrhu zákona o športe v jeho aktuálnej časovej podobe.

  viac
 • DESAŤ NAJVÄČŠÍCH NÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV VYJADRILO PODPORU ZÁKONU O ŠPORTE

  Publikované
  08 APR'15

  Vrcholní funkcionári desiatich najväčších slovenských národných športových zväzov vyjadrili v stredu 8. apríla 2015 jednohlasnú podporu pripravovanému novému zákonu o športe, jeho filozofii a podporili prácu pracovnej skupiny poverenej tvorbou návrhu nového zákona o športe. Hlavným cieľom pripravovanej novej právnej úpravy je vytvorenie štandardného prostredia a zvýšenie transparentnosti rozdeľovania a používania peňazí.

  viac
 • VEREJNÁ DIŠPUTA K NÁVRHU NOVÉHO „ZÁKONA O ŠPORTE“

  Publikované
  07 APR'15

  Pracovná skupina poverená tvorbou návrhu nového zákona o športe dospela do štádia prác, kedy považuje za správne i potrebné prediskutovať navrhované riešenia s tými, ktorých každodenného života sa nová právna úprava dotkne najviac - so športovcami, športovými odborníkmi, zástupcami športových zväzov, klubov a iných športových organizácií, zástupcami podnikateľského sektora i orgánov verejnej správy (štát, vyššie územné celky, obce).

  viac
 • TLAČOVÁ BESEDA K PRIPRAVOVANÉMU NOVÉMU ZÁKONU O ŠPORTE

  Publikované
  31 MAR'15

  Dňa 31. marca 2015 sa v budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera a členov pracovnej skupiny pripravovaného nového zákona o športe Petra Sepešiho, prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Miroslava Hliváka, partnera advokátskej kancelárie, tlačová beseda k pripravovanému návrhu nového zákona o športe.

  viac
 • ČLENOM RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA SA STAL JUDr. DAVID SOUKENÍK

  Publikované
  11 FEB'15

  Národná rada Slovenskej republiky zvolila za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej “Rada RTVS”) JUDr. Davida Soukeníka, partnera advokátkej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

  viac
Tlačiť