Konkurzy a reštrukturalizácie

Vitaz kategorie - Restrukturalizacia a insolvencia

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA sa v rámci piateho ročníka prestížnej súťaže "Právnická firma roka 2017" stala víťazom kategórie Reštrukturalizácia a insolvencia.


  • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
  • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
  • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
  • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
  • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
  • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
  • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií

Aktuality

viac
Tlačiť