Náš tím

Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária. Naša sila však nespočíva len v počte ľudí, ale najmä v kvalite ich práce. Náš tím tvorí vyše 70 členov, z toho viac ako 50 právnikov. Každý člen tímu sa okrem všeobecného právneho prehľadu špecializuje aj na konkrétnu oblasť práva alebo konkrétne právne inštitúty. Za účelom vykonania prác veľkého rozsahu alebo riešenia zložitých právnych prípadov sme schopní z potrebných špecialistov zostaviť právny tím, ktorý efektívne využije špecifické znalosti jednotlivcov v prospech klienta. Vzhľadom na široký právny tím dokážeme riešiť aj časovo náročné prípady v relatívne krátkom čase. Tím právnikov je podporovaný viacerými odborníkmi a špecialistami z rôznych oblastí, ako aj právnymi asistentmi a administratívnymi pracovníkmi.

 

Aktuality

viac
Tlačiť