Lukáš Štefánik, partner

Mgr. Lukáš Štefánik, LLM, partner, narodený v Trenčíne. Počas štúdia nadobudol vedomosti z oblasti občianskeho a obchodného práva ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Heleny Hledíkovej. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL, s.r.o. Neskôr, ako firemný právnik, poskytoval právne poradenstvo v rámci rozsiahleho realitného projektu vo Vysokých Tatrách.

V rokoch 2013-2014 Lukáš absolvoval štúdium Medzinárodného obchodného práva a Seminár vyjednávania Právnickej fakulty Univerzity Harvard na Národnej Univerzite Singapur. V advokátskej kancelárii LUTHER, LLP v Singapure poskytoval právne poradenstvo nemeckým, rakúskym a švajčiarskym klientom v otázkach singapurského obchodného a občianskeho práva. V júli 2014 mu bol udelený titul LLM v odbore Medzinárodné obchodné právo. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA je od novembra 2014.

Špecializuje sa na oblasť práva nehnuteľností, obchodné právo a vyjednávanie.
Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Lukáš Štefánik
Tlačiť