Michaela Pavlinská, koncipientka

Mgr. Michaela Pavlinská, advokátska koncipientka, narodená v roku 1991 v Prešove. V roku 2014 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. a v rámci medzinárodného programu Erasmus absolvovala študijný pobyt na Università Europea di Roma v Ríme. Po ukončení štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Vladislava Sisáka v Košiciach. Od júla 2016 je členkou odborného tímu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Michaela Pavlinská
Tlačiť