Marek Benko, partner

JUDr. Marek Benko, LLM, advokát, narodený v roku 1979 v Nových Zámkoch. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2002. Od roku 2004 je členom odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Špecializuje sa na právo v oblasti poisťovníctva, sprostredkovania poistenia, jednotlivých druhov zodpovednosti za škodu a práva v oblasti náhrady škody. V rámci svojej právnej praxe bol úspešný vo viacerých súdnych sporoch s poisťovňami vo veciach vymáhania poistného plnenia a zastupoval viacerých klientov vo veciach týkajúcich sa vymáhania škody. Okrem iného poskytuje komplexné právne poradenstvo jednému z najväčších sprostredkovateľov poistenia v Slovenskej a Českej republike. V júli 2009 úspešne zložil správcovskú skúšku a v októbri 2009 advokátsku skúšku. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.  

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Marek Benko
Tlačiť