DAVID SOUKENÍK, partner

JUDr. David Soukeník, LLM., advokát, narodený v roku 1975 vo Vranove nad Topľou. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako advokátsky koncipient v AK JUDr. Drahomíra Tomču a v AK JUDr. Miroslavy Bartkovej. Zúčastnil sa viacerých právnych auditov a due diligence pri plánovaných akvizíciách. Poradenstvo poskytoval a poskytuje najmä veľkým nadnárodným spoločnostiam. Okrem iných oblastí sa venuje aj právnej stránke vymáhania pohľadávok. Autorsky prispieva do časopisov a odborných publikácií a vypracovával viaceré právne analýzy. Jeho príspevky boli publikované vo viacerých zborníkoch z odborných konferencií. Jeho špecializáciou  je predovšetkým obchodné právo so zameraním na kontraktuálne právo a právo v oblasti vymáhania pohľadávok. Vo februári 2015 bol zvolený za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska na 6-ročné funkčné obdobie, kde pôsobil ako odborník v oblasti práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
DAVID SOUKENÍK
Tlačiť