Martin Machyniak, senior advokát - vedúci tímu

JUDr. Martin Machyniak, senior advokát, narodený v roku 1983 v Bratislave.  Štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2006. Už počas štúdia na vysokej škole pracoval ako asistent v advokátskej kancelárii Rajnoha – Sakál, kde po ukončení štúdia pôsobil aj ako advokátsky koncipient. V roku 2008 úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore občianske právo.  V roku 2009 úspešne zložil advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu je od 1. 1. 2010 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2016 je členom odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej praxe sa špecializuje najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva so zameraním na zmluvné právo a korporátne právo.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Martin Machyniak
Tlačiť