ANDREA ERBENOVÁ, vedúca advokátka

JUDr. Andrea Erbenová, LLM, PhD., advokátka, narodená v Bratislave, má takmer 10 ročné skúsenosti v rôznych právnych oblastiach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2008. V roku 2012 zložila advokátske skúšky a bola zapísaná ako člen Slovenskej advokátskej komory. Následne pôsobila na riadiacej pozícii na ústrednom orgáne štátnej správy. Od mája 2017 je členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 

V rámci svojej profesionálnej praxe má skúsenosti z občianskeho a obchodného práva, európskeho práva, správneho práva, ako i špecializovaných právnych oblastí týkajúcich sa štátnej správy (verejné obstarávanie, EÚ fondy, štátna pomoc). V súčasnosti študuje medzinárodné a európske obchodné právo (LLM) na univerzite v Budapešti.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
ANDREA ERBENOVÁ
Tlačiť