Petra Babulíková, právna expertka

JUDr. Bc. Petra Babulíková, narodená v roku 1988 v Nitre. Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončila v roku 2012 a v roku 2013 ukončila bakalárske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Od r. 2013 pôsobí na pozícii právnik pre dane a účtovníctvo, kde spracováva stanoviská k špecifickým daňovým a účtovným problémom klientov. Špecializuje sa na oblasť daňového práva, najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a obhajobu práv a právom chránených záujmov klienta v oblasti daní a účtovníctva.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Petra Babulíková
Tlačiť