Michal Cisarík, senior advokát

Mgr. Michal Cisarík, senior advokát, narodený v roku 1985 v Bratislave. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2010. V SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o. pracoval už v rokoch 2010 až 2012. Následne, v období od roku 2012 do 2015 pracoval v bankovníctve so zameraním na právne poradenstvo v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva, a to v Poštovej banke, a.s..

Od apríla 2015 je opäť členom odborného kolektívu advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o. V rámci svojej praxe sa špecializuje na obchodné právo, konkurzy, reštrukturalizácie a občianske právo so zameraním predovšetkým na problematiku občianskeho práva procesného, poistného práva, vymáhania pohľadávok a náhrady škôd. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Michal Cisarík
Tlačiť