Barbora Ivanová, senior advokátka

Mgr. Barbora Ivanová, senior advokátka, narodená v roku 1992 v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala stáž na Protimonopolnom úrade SR a v rámci medzinárodného programu Erasmus+ absolvovala v roku 2015 študijný pobyt na University of East Anglia vo Veľkej Británii. Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2016. Od augusta 2016 je členkou odborného tímu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Barbora Ivanová
Tlačiť