Andrej Guba, senior advokát - vedúci tímu

Mgr. Andrej Guba, LLM, senior advokát, narodený v roku 1982 v Nitre. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončil v roku 2006. Počas štúdia a krátko po jeho ukončení pôsobil v advokátskej kancelárii so sídlom v Nitre. Od septembra 2006 je stabilným členom odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. a vedúcou osobnosťou pobočky v Nitre. V marci 2010 úspešne zložil advokátske skúšky a  po zložení advokátskeho sľubu bol v júli 2010 zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. V septembri 2015 mu bol po ukončení postgraduálneho štúdia na vysokej škole B.I.B.S. v odbore Slovak Business Law in the European Union udelený zo strany Nottingham Trent University titul Master of Laws (LL.M.). Jeho špecializáciou je obchodné právo, osobitne právo obchodných spoločností, ďalej pracovné právo a občianske právo hmotné, osobitne právo záväzkové. V rámci svojej právnej praxe sa zúčastnil viacerých právnych transformácií, akvizícií a due dilligence. Medzi iným sa dlhoročne podieľal na poskytovaní komplexného právneho poradenstva jednému z lídrov pekárenského a mlynárenského priemyslu na Slovensku, v súčasnosti sa podieľa na poskytovaní takéhoto komplexného právneho poradenstva jednej z najvýznamnejších obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti potravinového retailu na Slovensku i v celej Európe. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Andrej Guba
Tlačiť