Monika Királová, senior advokátka

Mgr. Monika Királová, LL.M., senior advokátka, štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2009. V akademickom roku 2011/2012 si doplnila vzdelanie v oblasti medzinárodného a porovnávacieho súkromného práva na Univerzite Groningen v Holandsku, pričom jej bol udelený titul Master of Laws (LL.M.) s vyznamenaním.

Od augusta 2009 do septembra 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH, o. z. Od októbra 2010 do júna 2015 pôsobila v advokátskej kancelárii Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o. z. (najskôr ako advokátska koncipientka, od roku 2014 ako advokátka), kde sa zúčastnila viacerých due diligence a špecializovala sa na oblasť cezhraničných fúzií a akvizícií. Pred začlenením sa do tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. v roku 2017 pracovala dva roky ako senior právnik v obchodnej spoločnosti podnikajúcej v energetickom priemysle. Vo svojej praxi sa zameriava na potravinové právo, obchodné zmluvné právo, správne právo a právo obchodných spoločností. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Monika Királová
Tlačiť