Peter Dziak, právny expert

JUDr. Peter Dziak, právnik, narodený v roku 1985 v Humennom. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2009. Po skončení štúdia začínal v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. ako koncipient. V rámci svojej činnosti sa zaoberal najmä právom v oblasti neživotného poistenia, vymáhaním náhrady škôd ako aj vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok. Momentálne pôsobí ako právny expert v oblasti práva nehnuteľností, príprave, konzultácie a kontrole zmlúv vo veci užívania nehnuteľností, zastupovania klientov v územnom a stavebnom konaní. Poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Peter Dziak
Tlačiť