Eliška Macků, senior advokátka

JUDr. Eliška Macků, LL.M., senior advokátka. V roku 2003 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2007 jej bol po ukončení postgraduálneho štúdia na Univerzite v Regensburgu udelený titul Master of Laws (LL.M.). V roku 2013 zložila advokátske skúšky a od roku 2015 bola zapísaná ako člen Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť obchodného práva. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2017. Právne služby poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Eliška Macků
Tlačiť