Peter Stropkai, advokát

JUDr. Peter Stropkai, advokát, narodený v roku 1985 v Košiciach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2009. V období rokov 2009 až 2012 pôsobil v Advokátskej kancelárii Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o. v Košiciach. Následne v období rokov 2012 až 2016 pôsobil v oblasti poisťovníctva (úsek neživotného poistenia) ako likvidátor poistných udalostí a upisovateľ poistného rizika. Od októbra 2016 je  členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej praxe sa špecializuje na občianske a obchodné právo, predovšetkým na problematiku poistného práva a práva v oblasti náhrady škody. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Peter Stropkai
Tlačiť