Igor Vranka, partner

JUDr. Igor Vranka, LLM, advokát, štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2006. Od roku 2006 pracoval ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JANČO, MULARČÍK A PARTNERI, s. r. o. Od roku 2008 je členom odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V roku 2010 úspešne zložil advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu je od 1. 6. 2010 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti je vedúcou  osobnosťou pobočky advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. vo Vysokých Tatrách. Špecializuje sa na oblasti korporátneho a obchodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Igor Vranka
Tlačiť