Galina Vlčková, senior advokátka

JUDr. Ing. Galina Vlčková, senior advokátka, narodená v Bratislave, ukončila štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy  v Bratislave a zároveň je aj absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners, s.r.o. v Bratislave. Členkou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od októbra 2013. V roku 2017 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné právo, na základe ktorej jej bol udelený akademický titul "doktor práv" (JUDr.). Špecializuje sa na oblasť obchodného, občianskeho práva a sporovej agendy. Právne služby poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Galina Vlčková
Tlačiť