Jozef Nádaský, senior advokát - vedúci tímu

Mgr. Jozef Nádaský, senior advokát, narodený v roku 1978 v Trnave. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2003. Od roku 2003 bol stabilným členom odborného kolektívu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. ako advokátsky koncipient a od roku 2007 ako advokát. Jeho špecializáciou je občianske právo procesné, občianske právo hmotné a právo nehnuteľností. V rámci svojej právnej praxe pripravil komplexnú koncepciu vymáhania pohľadávok a spoluautorstva na softvéri na súdne vymáhanie pohľadávok – BLAST, najmä pre spoločnosť so zahraničnou kapitálovou účasťou poskytujúcou krátkodobé úvery a pôžičky, pre spoločnosť s bankovou licenciou so zahraničnou kapitálovou účasťou poskytujúcu krátkodobé úvery a banky. Počas svojej praxe získal skúsenosti v oblasti poskytovania právneho poradenstva týkajúceho sa práva nehnuteľností vrátane reštitučného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Jozef Nádaský
Tlačiť