Miloš Gáfrik, senior advokát - vedúci tímu

Mgr. Miloš Gáfrik, senior advokát, narodený v roku 1984 v Lučenci. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 2007. Po ukončení štúdia pracoval na Sekcii európskych záležitostí Ministerstva školstva SR. Od roku 2009 pôsobí v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej činnosti sa zaoberá najmä právom v oblasti neživotného poistenia a vymáhaním náhrady škôd. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Miloš Gáfrik
Tlačiť