Dominika Tomášová, koncipientka

Mgr. Dominika Tomášová, advokátska koncipientka, narodená v roku 1989 v Čadci. Počas štúdia na vysokej škole pracovala v roku 2012 ako právna asistentka v Exekútorskom úrade JUDr. Martina Hermanovského v Bratislave. Právnickú fakultu Trnavskej univerzity úspešne ukončila v roku 2013 diplomovou prácou "Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné únosy detí". Po ukončení štúdia pracovala v Advokátskej kancelárii HOLÝ & PARTNERS, s. r. o, so sídlom v Košiciach, kde nadobudla skúsenosti najmä z oblasti občianskeho a obchodného práva. Od 1. 4. 2014 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Dominika Tomášová
Tlačiť