Mária Končalová Džodlová, koncipientka

JUDr. Mária Končalová Džodlová, advokátska koncipientka, narodená v Rožňave. Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájením diplomovej práce na tému „Príčetnosť ako predpoklad trestnej zodpovednosti“ na katedre trestného práva. V roku 2015 zložila rigorózne skúšky a obhájila rigoróznu prácu (Sexuologické ochranné liečenia) na katedre trestného práva. Od roku 2013 pracovala na pozícii právnej asistentky v advokátskej kancelárii a po ukončení štúdia na pozícií advokátskej koncipientky v advokátskej kancelárii JUDr. Moniky Meňhertovej – advokátky v Košiciach (2015-2017). Od augusta 2017 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Mária Končalová Džodlová
Tlačiť