Milan Béreš, právny asistent

Milan Béreš, právny asistent, narodený v roku 1998 vo Vranove nad Topľou. Momentálne je študentom 5. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od júna 2018 je členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o.
 
V septembri 2019 sa zúčastnil zahraničnej stáže v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland LLP v Cambridge zameranej na riešenie medzinárodných arbitráží podľa pravidiel ICC. Medzi jeho skúsenosti patrí aj účasť na celosvetovo najväčšom a najstaršom simulovanom súdnom spore Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Zároveň je víťazom školského kola simulovaného súdneho sporu z rímskeho práva v roku 2018. Taktiež sa zúčastnil odborných seminárov v Nemecku a v Srbsku zameraných na oblasť obchodného práva a medzinárodných arbitráží. Milan Béreš je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných právnych publikácií.
 
Vo svojej súčasnej praxi sa venuje najmä na obchodnému právu, občianskemu právu, správnemu právu, verejným obstarávaniam a sporovej agende vrátane arbitráží. Týmto uvedeným oblastiam by sa chcel venovať aj v budúcnosti.
 

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Milan Béreš
Tlačiť