Ľudovít Havran, senior advokát

JUDr. Ľudovít Havran, senior advokát, narodený v roku 1987 v Poprade. V roku 2011 ukončil štúdium na fakulte práva Vysokej školy Danubius. Rigoróznu skúšku vykonal v roku 2013, témou rigoróznej práce boli alternatívne tresty. V období rokov 2010 až 2011 pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii AS Legal, s.r.o. v Bratislave. V období rokov 2011 až 2014 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii SOLICITOR SK, s.r.o. v Bratislave. Advokátske skúšky úspešne vykonal v roku 2015. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA je od marca 2017. V rámci svojej praxe sa špecializuje na obchodné právo, občianske právo a trestné právo, predovšetkým na problematiku zmluvného práva, vymáhania pohľadávok, práva ochrany spotrebiteľa a zastupovania klientov v trestnom konaní. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Ľudovít Havran
Tlačiť