Peter Štrpka, partner

JUDr. Peter Štrpka, PhD., zakladajúci partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA. Počas svojej praxe bol vedúcim právneho tímu pri viacerých významných akvizíciách, fúziách, právnych auditoch, due diligence a poskytoval s nimi spojené právne služby vo vzťahu k financujúcim subjektom a orgánom ochrany hospodárskej súťaže. Špecializuje sa predovšetkým na obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností, finančné právo, právo hospodárskej súťaže a právo v oblasti energetiky. Popri výkonu advokácie bol v rokoch 2008 až 2021 predsedom Výboru pre audit EXIMBANKY SR, v rokoch 2012 až 2020 členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a v rokoch 2019 až 2022 členom skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR za oblasť obchodného práva. Aktuálne je predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory (SAK), členom Pracovnej skupiny pre veci advokátske a Komisie pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami, ako aj členom Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok, Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a členom Rady Justičnej akadémie. V rámci svojho pôsobenia sa venuje taktiež publikačnej činnosti (je spoluautorom Komentára k zákonu o advokácii, Zbierky disciplinárnych rozhodnutí SAK ako aj viacerých odborných článkov).

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Peter Štrpka
Tlačiť