Vladislav Lichý, právny expert

JUDr. Ing. Vladislav Lichý, narodený v roku 1975 v Brezne. V roku 1998 ukončil Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne v roku 1999 úspešne ukončil aj štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo so zameraním na daňovú problematiku leasingu. Pôsobil ako daňový špecialista v spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. kde bol priamo zodpovedný za prípravu všetkých daňových priznaní a plnení daňových povinností ako aj komunikáciu so správcom dane. Od roku 2002 je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2009 je jedným zo spoločníkov a konateľom spoločnosti BL Accounting, s.r.o., ktorá poskytuje vedenie účtovníctva, ekonomické a daňové poradenstvo (v spolupráci s členmi Slovenskej komory daňových poradcov).

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Vladislav Lichý
Tlačiť