Lucia Švedová, senior advokátka - vedúca tímu

JUDr. Lucia Švedová, senior advokátka, narodená v roku 1988 v Gelnici. V roku 2012 ukončila štúdium na  Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od 1. 7. 2016 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2018. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom jazyku a podporne aj v nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť