Užitočné linky

 • www.orsr.sk 
  vyhľadávanie subjektov zapísaných v Obchodnom registri
 • www.zrsr.sk 
  vyhľadávanie subjektov zapísaných v živnostenských registroch
 • www.drsr.sk 
  overovanie IČ DPH a iné užitočné informácie
 • www.sak.sk 
  oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory
 • www.obcan.sk 
  ústredný portál verejnej správy
 • www.justice.gov.sk 
  oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej nájdete jednotný automatizovaný systém právnych informácii obsahujúci právne predpisy Slovenskej republiky (JASPI), Obchodný vestník, zoznam súdov Slovenskej republiky vrátane rozhodcovských súdov a pod.
 • www.nrsr.sk 
  oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá okrem iného obsahuje najnovšie prijaté zákony a sledovanie priebehu legislatívneho procesu ich prijatia
 • www.upv.sk 
  oficiálna stránka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • eur-lex.europa.eu 
  vyhľadávanie právnych predpisov Európskej únie
 • www.katasterportal.sk 
  vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky
 • www.minv.sk 
  vyhľadávanie obvodných a krajských úradov v Slovenskej republike

Aktuality

viac
Tlačiť