Andrej Rolfes, advokát

JUDr. Andrej Rolfes, advokát, narodený v roku 1990 v Nitre. Štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave ukončil v roku 2014 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce na tému „Exekúcia na peňažné plnenie“. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od novembra 2014. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Andrej Rolfes
Tlačiť