Juraj Babiš, vedúci advokát

JUDr. Juraj Babiš, advokát, absolvoval Právnickú fakultu Panaeurópskej vysokej školy v Bratislave, kde zároveň úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku. Od roku 2003 pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách na Národnom bezpečnostnom úrade. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2010. Pri výkone svojej činnosti sa špecializuje na viacero právnych oblastí cez obchodné právo, správne právo až po občianske právo. Zaoberá sa aj právnym poradenstvom v oblasti športového práva a športových sporov, najmä v oblasti futbalu. Vo svojej právnej praxi využíva bohaté skúsenosti v oblasti legislatívy a je členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Juraj Babiš
Tlačiť