ZUZANA DZURENDOVÁ, koncipientka

JUDr. Zuzana Dzurendová, advokátska koncipientka, narodená v roku 1992 vo Zvolene. V máji 2017 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave obhájením diplomovej práce na tému „Výpoveď z pracovného pomeru“ a vykonaním štátnych skúšok. Počas štúdia pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. v Trnave a v advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. vo Zvolene. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stala od júla 2017. Zaujíma sa o pracovné a trestné právo. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
ZUZANA DZURENDOVÁ
Tlačiť