Adam Vozár, senior advokát

Mgr. Adam Vozár, senior advokát, narodený v roku 1990 v Žiari nad Hronom. V apríli 2015 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od augusta 2015. V roku 2020 zložil advokátsku skúšku a bol zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovensku advokátskou komorou. V rámci svojej praxe sa venuje všeobecnému právnemu poradenstvu, pričom osobitne sa špecializuje na odvetvia súkromného práva s dôrazom na právo obchodných spoločností. V rámci svojej praxe taktiež nadobudol bohaté skúsenosti s oblasťou registra partnerov verejného sektora, kde poskytuje poradenstvo partnerom verejného sektora, subjektom verejného sektora, podieľa sa na činnostiach oprávnenej osoby a zastupuje klientov v konaniach pred registrovým súdom. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Adam Vozár
Tlačiť