Adam Vozár, koncipient

Mgr. Adam Vozár, advokátsky koncipient, narodený v roku 1990 v Žiari nad Hronom. V apríli 2015 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici obhájením diplomovej práce na tému "Uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní" a vykonaním štátnej skúšky. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stal od augusta 2015. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Adam Vozár
Tlačiť