Jana Frič, senior advokátka

JUDr. Jana Frič, senior advokátka, narodená v roku 1985 v Želiezovciach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2009. V roku 2012 tiež úspešne obhájila rigoróznu prácu a zložila rigoróznu skúšku v študijnom odbore trestné právo. Do decembra 2013 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Legium, s.r.o. V októbri 2013 úspešne zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu a zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobila  od januára 2014 ako advokátka. V januári 2014 sa stala tiež členkou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V súčasnosti je adokátkou s pozastaveným výkonom advokácie, špecializujúcou sa najmä na oblasť vymáhania pohľadávok.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Jana Frič
Tlačiť