Branislav Poldauf, senior advokát

Mgr. Branislav Poldauf, senior advokát, narodený v roku 1988 v Žiari nad Hronom. V roku 2012 ukončil štúdium na  Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2012. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku. 

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Branislav Poldauf
Tlačiť