Barbora Mihaliková, senior advokátka - vedúca tímu

Mgr. Barbora Mihaliková, senior advokátka, narodená v roku 1988 v Bojniciach. Úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici obhájením diplomovej práce na tému "Zodpovednosť majiteľa za ublíženie na zdraví psom" a vykonaním štátnej skúšky. Pred nástupom do advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. v novembri roku 2017 pôsobila v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici. Právne služby poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Barbora Mihaliková
Tlačiť