Roman Oršula, koncipient

Mgr. Roman Oršula, advokátsky koncipient narodený v roku 1993 v Bojniciach. Počas svojho vysokoškolského štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskych kanceláriách Krivak & Co. a DEDÁK & Partners. Zároveň pôsobil podstatnú časť svojho štúdia ako právny asistent v kolektíve advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, do ktorého sa vrátil po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde obhájil diplomovú prácu na tému „Cezhraničná fúzia“. Zaujíma sa najmä o právo nehnuteľností, civilné právo procesné ako aj o iné najrôznejšie otázky občianskeho a obchodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Roman Oršula
Tlačiť