Mojmír Širila, senior advokát - vedúci tímu

JUDr. Mojmír Širila, senior advokát, narodený v roku 1986 v Považskej Bystrici. V roku 2011 úspešne absolvoval štúdium na Paneurópskej vysokej škole v odbore právo. Po štúdiu pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava I. Od novembra 2012 je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stal od apríla 2014.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Mojmír Širila
Tlačiť